Regionale verschillen in sterfte aan ischemische hartziekte

Onderzoek
J.P. Mackenbach
A.E. Kunst
C.W.N. Looman
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1990;134:596-5
Abstract

Samenvatting

In het spreidingspatroon van de ischemische-hartziektesterfte in Nederland hebben zich sinds 1950 belangwekkende veranderingen voorgedaan. In 1950-1954 was de sterfte het hoogste in gebieden met een relatief hoog gemiddeld inkomen en een hoge verstedelijkingsgraad, in 1980-1984 was de situatie precies omgekeerd. Deze ontwikkeling lijkt op die welke in de Verenigde Staten is waargenomen.

De veranderingen in het spreidingspatroon kunnen niet aan verschillen in doodsoorzaakaangifte worden toegeschreven. De omslag in het verband met gemiddeld inkomen en de samenhang die in 1970-1974 met de spreiding van een aantal risicofactoren (met name sigarettenroken en alcoholgebruik) werd waargenomen, doen vermoeden dat de veranderingen tenminste gedeeltelijk zijn terug te voeren op een verandering in het spreidingspatroon van deze en andere risicofactoren.

Auteursinformatie

Erasmus Universiteit, Instituut Maatschappelijke Gezondheidszorg, Postbus 1738, 3000 DR Rotterdam.

Dr.J.P.Mackenbach, sociaal-geneeskundige; drs.A.E.Kunst, demograaf; ir. C.W.N.Looman, statisticus.

Contact dr.J.P.Mackenbach

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties