Regionale isolatieperfusie: ook bij bejaarde patiënten goed toepasbaar

Klinische praktijk
E.M. Noorda
B.C. Vrouenraets
O.E. Nieweg
B.B.R. Kroon
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2003;147:529-33
Abstract

Dames en Heren,

Patiënten met lokaal irresectabele tumoren van extremiteiten krijgen vaak intensieve behandelingscombinaties van radiotherapie, chemotherapie en chirurgie, waarmee zonder amputatie lokale controle bereikt kan worden. Bij (hoog)bejaarde patiënten rijst dan de vraag in hoeverre dergelijke belastende behandelingen zinvol zijn, gezien de kortere levensverwachting en de kans op functieverlies van de aangedane extremiteit. Deze situatie doet zich met name voor bij een kleine groep patiënten met lokaal irresectabel melanoom of wekedelensarcoom van een extremiteit.

Met regionale isolatieperfusie kan gepoogd worden de extremiteit te sparen en toch locoregionale controle te bereiken. Deze behandeling wordt nu bijna 40 jaar in Nederland toegepast bij patiënten met lokaal irresectabel melanoom van de extremiteiten.1 Het principe is dat een hoge dosis chemotherapie kan worden toegediend aan de aangedane extremiteit zonder ernstige systemische toxiciteit. Bij het melanoom is melfalan het cytostaticum van keuze2 en sinds 1992, na de invoering van de combinatie van…

Auteursinformatie

Het Nederlands Kanker Instituut/Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis, afd. Chirurgische Oncologie, Plesmanlaan 121, 1066 CX Amsterdam.

Mw.E.M.Noorda, arts-onderzoeker; dr.O.E.Nieweg en prof.dr.B.B.R. Kroon, oncologisch chirurgen.

Sint Lucas Andreas Ziekenhuis, afd. Heelkunde, Amsterdam.

Dr.B.C.Vrouenraets, chirurg.

Contact mw.E.M.Noorda (e.noorda@nki.nl)

Ook interessant

Reacties