Ervaringen van 20 jaar

Ledemaatperfusie bij wekedelensarcomen

Onderzoek
Miriam L. Hoven-Gondrie
Esther Bastiaannet
Robert J. van Ginkel
E. (Betty) Pras
Albert J.H. Suurmeijer
Harald J. Hoekstra
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2013;157:A6148
Abstract

Samenvatting

Doel

Het evalueren van de langetermijnresultaten van geïsoleerde ledemaatperfusie met tumornecrosefactor-α (TNF-α) en melfalan, gevolgd door chirurgische resectie en adjuvante radiotherapie, als behandeling van vergevorderd wekedelensarcoom in een extremiteit,op basis van 20 jaar ervaring.

Opzet

Retrospectief cohortonderzoek.

Methode

In de periode 1991-2011 werden in het Universitair Medisch Centrum Groningen bij 113 patiënten met een primair irresectabel wekedelensarcoom 117 ledemaatperfusies verricht, 96 (82%) van een been en 21 (18%) van een arm. De gebruikte doseringen waren TNF-α 1-4 mg en melfalan 10-13 mg/l.

Resultaten

De 117 perfusiebehandelingen resulteerden na mediaan 8 weken (uitersten: 2-15) in 107 tumorresecties, waarvan 81 (76%) met tumorvrije marges. 69 patiënten (61%) kregen na de resectie radiotherapie. In totaal 85 perfusiebehandelingen (73%) leidden tot tumorrespons. Na 16 behandelingen (14%) ontwikkelde zich een lokaal recidief en na 46 behandelingen (39%) traden afstandsmetastasen op. Na een follow-up van mediaan 51 maanden was het ledemaat gespaard bij 88 patiënten (78%). De ziektespecifieke 10-jaarsoverleving bedroeg 53,8%. De follow-up was mediaan 76 maanden (uitersten: 7-234); aan het eind daarvan waren 56 patiënten (50%) nog in leven. Er ontstonden in totaal 83 perfusie- of resectiegerelateerde complicaties na 58 perfusiebehandelingen (50%). Het betrof 55 (66%) vroege en 28 (34%) late complicaties. Geen van de patiënten overleed aan de gevolgen van de behandeling.

Conclusie

Ledemaatperfusie is bij ver voortgeschreden, primair irresectabele wekedelensarcomen een effectieve en veilige behandeling die amputatie in veel gevallen kan voorkomen. De behandeling gaat echter gepaard met aanzienlijke morbiditeit en is belastend voor de patiënt.

Auteursinformatie

Universitair Medisch Centrum Groningen, Groningen.

Afd. Chirurgische Oncologie: dr. M.L. Hoven-Gondrie, dr. R.J. van Ginkel en prof.dr. H.J. Hoekstra, chirurgen-oncologen; dr.ir. E. Bastiaannet, epidemioloog (tevens Leids Universitair Medisch Centrum, afd. Chirurgische Oncologie, Leiden).

Afd. Radiotherapie: dr. E. Pras, radiotherapeut.

Afd. Pathologie: prof.dr. A.J.H. Suurmeijer, patholoog.

Contact prof.dr. H.J. Hoekstra (h.j.hoekstra@umcg.nl (h.j.hoekstra@umcg.nl)

Verantwoording

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.
Aanvaard op 8 mei 2013

Auteur Belangenverstrengeling
Miriam L. Hoven-Gondrie ICMJE-formulier
Esther Bastiaannet ICMJE-formulier
Robert J. van Ginkel ICMJE-formulier
E. (Betty) Pras ICMJE-formulier
Albert J.H. Suurmeijer ICMJE-formulier
Harald J. Hoekstra ICMJE-formulier

Ook interessant

Reacties