Is regelmatig drinken van mineraalwater verontreinigd met benzeen schadelijk?

Klinische praktijk
F. Duijm
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1990;134:869-70

De vraag of het drinken van water met 10-20 µgl benzeen schadelijk is, wordt beantwoord door de extra inname van benzeen te vergelijken met de ‘normale’ inname (1990:500). Gesteld is dat de gebruikelijke blootstelling via voeding 100 µgd bedraagt en via de ingeademde lucht 150 µgd.

Dit laatste is wat hoog geschat voor niet-rokende personen die niet vlak bij een benzeenbron, zoals een benzinepompstation wonen. Nederlanders vertoeven gemiddeld 17 uurd binnenshuis. Daar is 6,7 µgm³ de modale benzeenconcentratie.1 Het benzeengehalte van buitenlucht verhoogt meestal het gemiddelde blootstellingsniveau niet.2 Bij een ademvolume van 14 m³d bedraagt de inname dus niet meer dan 100 µgd. Belangrijker nog is dat van het ingeademde benzeen maar ongeveer de helft (20-70) wordt geresorbeerd.3 Dit betekent dat de inhalatoire bijdrage aan de inwendige benzeenbelasting niet meer hoeft te zijn dan 50 µgd.

Bij orale blootstelling aan benzeen is de resorptie 100…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties