Regeldruk bij patiëntgebonden onderzoek
Open

Commentaar
10-03-2015
Edgar Smeets

Auteursinformatie

Smeets Independent Consultant - SIC, Almere.

Dr. E. Smeets, freelance Clinical Research Associate (e.smeets@sic-est.nl).

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: de auteur verklaart geen belangen te hebben in de besproken initiatieven, noch bij de gerefereerde onderzoekers of instituten.

AuteurBelangenverstrengeling
Edgar SmeetsICMJE-formulier