Reference manager: persoonlijk literatuurbestand op de computer voor raadpleging en tekstverwerking

J. van Gijn
A.J.P.M. Overbeke
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1998;142:724-33
Abstract

Samenvatting

Het computerprogramma Reference manager is bestemd voor het persoonlijk bewaren van bibliografische gegevens binnen een beperkt vakgebied, van onder meer tijdschriftartikelen (met samenvattingen). Het is echter meer dan een elektronische kaartenbak. Een verwijzing kan worden opgespoord via auteursnaam, trefwoord, woord in de titel, jaartal, of naam van het tijdschrift. Bij het schrijven van een artikel met behulp van een tekstverwerker kunnen literatuurverwijzingen eenvoudig worden aangegeven met één of meer van dergelijke gegevens. In een latere fase zet Reference manager deze voorlopige gegevens automatisch om in een literatuurlijst en verwijzingen daarnaar in de tekst, conform de stijl van het tijdschrift van keuze. Het persoonlijke gegevensbestand behoeft niet handmatig te worden ingevoerd, maar kan vanuit Medline-bestanden worden opgebouwd. Aanvulling met actuele gegevens is mogelijk door gebruik te maken van literatuurdiensten als Current contents of Reference update.

Auteursinformatie

Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, Joh. Vermeerstraat 2, 1071 DR Amsterdam.

Prof.dr.J.van Gijn, neuroloog, voorzitter van de hoofdredactie (tevens: Universiteit Utrecht, vakgroep Neurologie, Utrecht); dr.A.J.P.M. Overbeke, uitvoerend hoofdredacteur.

Contact prof.dr.J.van Gijn

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties