Implicaties voor toekomstige informatievoorziening

Redenen om zich te laten vaccineren tegen HPV

Onderzoek
Hilde M. van Keulen
Wilma Otten
Robert A.C. Ruiter
Jim van Steenbergen
Minne Fekkes
Theo W.G.M. Paulussen
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2013;157:A5523
Abstract

Samenvatting

Doel

Onderzoeken welke factoren deelname aan de HPV-vaccinatie bepaalden in 2009 en 2010.

Opzet

Retrospectief dwarsdoorsnede-onderzoek.

Methode

Uit een telepanel werden aselecte steekproeven getrokken van Nederlandse meisjes die in 2009 en 2010 werden opgeroepen voor de HPV-vaccinatie, evenals hun moeders. Gegevens werden verzameld via een online vragenlijst.

Resultaten

De vragenlijst werd ingevuld door 243 meisjes en 511 moeders uit het cohort van 2009 en door 225 meisjes en 250 moeders uit het cohort van 2010. In beide cohorten hingen de volgende factoren samen met HPV-vaccinatie: de verwachte kans op baarmoederhalskanker, de algemene mening over het vaccin, de verwachte spijtgevoelens over de beslissing, specifieke opvattingen over bijvoorbeeld de beschermende werking van het vaccin, vertrouwen in verantwoordelijke instanties, de verwachte mening en keuze van anderen over en voor vaccineren, de mate waarin inenten vanzelfsprekend is en de mate waarin men de beslissing om zich te laten vaccineren duidelijk vindt. In beide cohorten verklaarden de factoren een groot en significant deel van de variatie in vaccineren tegen HPV, namelijk 89 en 81% bij meisjes en 94 en 82% bij moeders uit respectievelijk het cohort van 2009 en die van 2010.

Conclusie

Dit onderzoek geeft inzicht in de redenen waarom deelname aan de HPV-vaccinatie tegenviel. Ter verhoging van de HPV-vaccinatiegraad is met name evenwichtige informatievoorziening over feiten en meningen, en voor- en nadelen van de vaccinatie belangrijk. Daarnaast moet ruimte geboden worden voor onzekerheid over de keuze om zich wel of niet te laten vaccineren.

Auteursinformatie

TNO, Leiden.

Afd. Life Style: dr. H.M. van Keulen, dr. W. Otten en dr. T.W.G.M. Paulussen, onderzoekers.

Afd. Child Health: dr. M. Fekkes, onderzoekers.

Universiteit Maastricht, afd. Work and Social Psychology, Maastricht.

Prof.dr. R.A.C. Ruiter, gedragswetenschapper.

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Centrum Infectieziektenbestrijding, Bilthoven.

Dr. J. van Steenbergen, arts maatschappij en gezondheid en epidemioloog.

Contact dr. H.M. van Keulen (hilde.vankeulen@tno.nl)

Verantwoording

Belangenconflict en financiële ondersteuning: het onderzoek waarop dit artikel is gebaseerd werd financieel ondersteund door ZonMw en het RIVM (www.ntvg.nl; zoeken op A5523, klik op ‘Belangenverstrengeling’).
Aanvaard op 14 maart 2013

Auteur Belangenverstrengeling
Hilde M. van Keulen ICMJE-formulier
Wilma Otten ICMJE-formulier
Robert A.C. Ruiter ICMJE-formulier
Jim van Steenbergen ICMJE-formulier
Minne Fekkes ICMJE-formulier
Theo W.G.M. Paulussen ICMJE-formulier
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties