Recht op seksuele gezondheid en de rol van de arts

Opinie
A.C. (Aart) Hendriks
Martine C. de Vries
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2018;162:D2822
Abstract

Seksualiteit en gezondheid hangen nauw met elkaar samen. Niettemin is het voor artsen niet altijd duidelijk hoe zij als professional moeten omgaan met seksuele gezondheid. Dat terwijl seksuele gezondheid inmiddels is verheven tot een internationaal erkend mensenrecht.

In deze bijdrage gaan wij na in hoeverre artsen vanwege dit recht in verschillende situaties gehouden zijn bepaalde zaken te doen of te laten. Uit deze bespreking blijkt dat de rol van de arts vanuit juridisch-ethisch perspectief minder vrijblijvend is dan vaak wordt gedacht. Artsen moeten de seksuele gezondheid van hun patiënten niet alleen beschermen, maar hun patiënten ook faciliteren een goed seksueel leven te hebben – zonder dat patiënten seks kunnen claimen. Dat vraagt om gepaste belangstelling voor het seksuele leven van patiënten.

Recht op seksuele gezondheid

Seksuele gezondheid wordt sinds de jaren 90 van de vorige eeuw aangemerkt als een mensenrecht. Dit was destijds een reactie op wereldwijde berichten over praktijken…

Auteursinformatie

Universiteit Leiden, Faculteit der Rechtsgeleerdheid, dep. Publiekrecht, Leiden: prof.mr.dr. A.C. Hendriks, jurist. LUMC, sectie Ethiek & Recht van de Gezondheidszorg: prof.dr. M.C. de Vries, kinderarts en medisch ethicus.

Contact A.C. Hendriks (a.c.hendriks@law.leidenuniv.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
A.C. (Aart) Hendriks ICMJE-formulier
Martine C. de Vries ICMJE-formulier
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties