Recente veranderingen in de prevalentie van astma bij kinderen

Klinische praktijk
H.A. Smit
C.P. van Schayck
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2006;150:233-6
Abstract

Samenvatting

- De prevalentie van astma bij kinderen is in de afgelopen decennia wereldwijd sterk gestegen. De toename in de prevalentie van astmasymptomen in verschillende landen lag rond de 5 per jaar.

- De stijging kan waarschijnlijk deels verklaard worden door een toegenomen bewustzijn van astma bij artsen en patiënten en deels door veranderingen van leefstijl die gepaard gaan met een toenemende welvaart, zoals veranderingen in blootstelling aan omgevingstabaksrook, voeding en leefomgeving.

- Recente publicaties uit het buitenland suggereren dat er aan de stijging een einde is gekomen. Recente gegevens suggereren dat er ook in Nederland een stabilisering of zelfs een daling in de prevalentie van astma bij kinderen is opgetreden.

- De komende jaren zullen uitwijzen of er werkelijk een dalende trend is of een stabilisering van de prevalentie.

Ned Tijdschr Geneeskd. 2006;150:233-6

Auteursinformatie

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Centrum voor Preventie- en Zorgonderzoek, Postbus 1, 3720 BA Bilthoven.

Mw.dr.ir.H.A.Smit, epidemioloog.

Universiteit Maastricht, capaciteitsgroep Huisartsgeneeskunde, Onderzoeksinstituut CAPHRI, Maastricht.

Hr.prof.dr.C.P.van Schayck, epidemioloog.

Contact mw.dr.ir.H.A.Smit (jet.smit@rivm.nl)

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties