Recente inzichten over diagnostiek en behandeling van Helicobacter pylori-infecties

R.A. Veenendaal
G.P. van Berge Henegouwen
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1996;140:2469-72

Zie ook het artikel op bl. 2440.

De Nederlandse Vereniging voor Gastro-enterologie (NVGE) is een voortzetting van de Vereniging van Nederlandse Maag-darmartsen, die werd opgericht op 26 oktober 1913. De NVGE organiseert jaarlijks in voor- en najaar een wetenschappelijke vergadering. Tijdens de najaarsvergadering 1995 werd op verzoek van het Verenigingsbestuur een symposium georganiseerd waarin de recente inzichten over diagnostiek, medicamenteuze therapie en indicaties voor behandeling van Helicobacter pylori-infecties door Nederlandse experts werden besproken. Gezien de snelle veranderingen die zich in de laatste tien jaar op dit gebied hebben voorgedaan,1 werd door de organisatoren gekozen het onderwerp op twee manieren te belichten: enerzijds door middel van een enquete die de huidige klinische praktijk schetst, naar analogie van een vergelijkbare enquête in Groot-Brittannië,2 gehouden onder alle internisten, gastro-enterologen en kinderartsen die lid zijn van de NVGE. De resultaten van deze enquête over indicaties, diagnostiek en behandeling van H. pylori

Auteursinformatie

Academisch Ziekenhuis, afd. Maag-, Darm- en Leverziekten, Leiden.

Dr.R.A.Veenendaal, gastro-enteroloog.

Academisch Ziekenhuis, afd. Maag-, Darm- en Leverziekten, Postbus 85.500, 3508 GA Utrecht.

Prof.dr.G.P.van Berge Henegouwen, gastro-enteroloog.

Contact prof.dr.G.P.van Berge Henegouwen

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties