Lasergestuurde 13C-ureumademtest; een nieuwe non-invasieve detectiemethode voor Helicobacter pylori-infectie

Onderzoek
R.W.M. van der Hulst
E.F. Hensen
A. van der Ende
S.P. Kruizinga
A. Homan
G.N.J. Tytgat
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1999;143:400-4
Abstract

Samenvatting

Doel

Evaluatie van het ‘laser assisted ratio analyzer’(LARA)-systeem voor de detectie van Helicobacter pylori-infectie in ademmonsters.

Opzet

Beschrijvend.

Methode

Bij opeenvolgende patiënten met dyspepsie op de afdeling Gastro-enterologie van het Academisch Medisch Centrum te Amsterdam in januari-mei 1996 werden gastroscopisch maagbiopten genomen voor histologisch en microbiologisch onderzoek. In aansluiting daarop werd een LARA-test afgenomen, waarmee de splitsing door H. pylori van 13C-ureum werd gemeten aan de hand van de 12CO2/13CO2-ratio in de uitademingslucht. De combinatie van de resultaten van het onderzoek van maagbiopten werd beschouwd als ‘gouden standaard’ voor het aantonen van H. pylori-infectie. Na vergelijking hiermee werd de afkapwaarde waarboven het LARA-systeem H. pylori-infectie aantoonde, vastgesteld op basis van een ‘receiver operator characteristics’(ROC)-analyse. Rond deze waarde werd een zone gedefinieerd waarbinnen de uitslagen geen conclusie toelieten en waarbuiten de betrouwbaarheid toenam.

Resultaten

Aan het onderzoek namen 208 patiënten deel; de gegevens van 9 van hen konden niet worden geanalyseerd (te lage CO2-spanning in de uitademingslucht: 8; niet langer deelnemen: 1). De overige 199 patiënten waren 105 mannen en 94 vrouwen met een gemiddelde leeftijd van 48 jaar (uitersten: 19-75). Van hen waren 93 patiënten (47) H. pylori-positief volgens de gouden standaard. Met de ademanalyse werd de infectie gedetecteerd bij 86 van hen, de ademanalyse was terecht negatief bij 97 patiënten, fout-negatief bij 4, fout-positief bij 3 en onbetrouwbaar bij 9. De sensitiviteit was 96 en de specificiteit 97. De voorspellende waarde van een positieve en een negatieve uitslag was respectievelijk 97 en 96.

Auteursinformatie

Academisch Medisch Centrum, Amsterdam.

Afd. Maag-, Darm- en Leverziekten: dr.R.W.M.van der Hulst, internist (thans: Kennemer Gasthuis, afd. Inwendige Geneeskunde-Gastro-enterologie, Velserstraat 19, 2023 EA Haarlem); E.F.Hensen, S.P.Kruizinga en A.Homan, co-assistenten; prof.dr.G.N.J.Tytgat, gastro-enteroloog.

Afd. Medische Microbiologie: dr.A.van der Ende, biochemicus.

Contact dr.R.W.M.van der Hulst

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties