Eerst het hart of eerst het hoofd?

Reanimatie bij myocardinfarct en trauma capitis

Klinische praktijk
Peter T. van Noord
A.T. Marcel Gosselink
Jasper J. Haringman
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2014;158:A6909
Abstract

Dames en Heren,

Uitval van de circulatie gaat gepaard met collaps en daardoor mogelijk ook met hoofdletsel. Als een acuut myocardinfarct de oorzaak van de collaps is en de reanimatie direct buiten het ziekenhuis plaatsvindt, kan over de aard en omvang van het trauma capitis onduidelijkheid of onwetendheid ontstaan. Dit kan consequenties hebben voor de te verrichten diagnostiek en behandeling.

Wanneer een patiënt na reanimatie buitenshuis van een ST-elevatie-myocardinfarct verdacht wordt, adviseert de richtlijn een coronairangiogram en, indien geïndiceerd, een percutane coronaire interventie (PCI) te verrichten.1 Daarnaast zijn er ook aanwijzingen dat het verrichten van een PCI na een reanimatie van een patiënt met een myocardinfarct zonder ST-elevaties gerelateerd is aan een betere uitkomst.2 Bij PCI zijn antitrombotica een belangrijk onderdeel van de behandeling.3

In aansluiting op een eventuele PCI is het bij patiënten met een verlaagde EMV-score volgens de Glasgow-comaschaal gebruikelijk om gedurende 24 h lichte…

Auteursinformatie

Isala, Zwolle.

Afd. Intensive Care: drs. P.T. van Noord, anios (thans: aios anesthesie, Maastricht Universitair Medisch Centrum); dr. J.J. Haringman, internist-intensivist.

Afd. Cardiologie: dr. A.T.M. Gosselink, interventie-cardioloog.

Contact dr. J.J. Haringman (j.haringman@isala.nl)

Verantwoording

Drs. H.Z. Flach, radioloog in Isala, beoordeelde de CT-beelden.
Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.
Aanvaard op 6 maart 2014

Auteur Belangenverstrengeling
Peter T. van Noord ICMJE-formulier
A.T. Marcel Gosselink ICMJE-formulier
Jasper J. Haringman ICMJE-formulier

Ook interessant

Reacties