Reactivatie van het hepatitis B-virus bij patiënten met een hematologische maligniteit

Klinische praktijk
R.B. (Bart) Takkenberg
Hans L. Zaaijer
David F. ten Cate
Bart J. Biemond
Peter L.M. Jansen
Henk W. Reesink
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2009;153:B88
Abstract

Samenvatting

  • HBV-reactivatie is een potentieel ernstige complicatie bij patiënten met een doorgemaakte of chronische hepatitis B-virus(HBV)-infectie die immuno-chemotherapie of een stamceltransplantatie ondergaan wegens een hematologische maligniteit.

  • HBV-reactivatie treedt op bij 11-86% van de patiënten die een HBV-infectie hebben doorgemaakt.

  • Risicofactoren voor reactivatie zijn onder andere transplantatieziekte, mannelijk geslacht, lymfoom en langdurig gebruik van corticosteroïden.

  • Bij patiënten met een chronische hepatitis B-infectie treedt reactivatie op in een hoger percentage, tot 85% van de gevallen.

  • Profylaxe met lamivudine reduceert het optreden van HBV-reactivatie en HBV-infectie-gerelateerde sterfte.

  • Bij patiënten die immuno-chemotherapie of stamceltransplantatie moeten ondergaan, dient men de serologische status van HBV te bepalen.

  • Patiënten die chronisch geïnfecteerd zijn met HBV dienen altijd profylactisch behandeld te worden met een HBV-replicatieremmer vóór het begin van immunosuppressieve therapie. Deze profylaxe kan men overwegen bij patiënten die een HBV-infectie hebben doorgemaakt en langdurige immunosuppressie moeten ondergaan.

Auteursinformatie

Academisch Medisch Centrum/Universiteit van Amsterdam.

Afd. Maag-, Darm- en Leverziekten: drs. R.B. Takkenberg, arts-onderzoeker; prof.dr. P.L.M. Jansen, maag-darm-leverarts; dr. H.W. Reesink, internist.

Afd. Klinische Virologie: dr. H.L. Zaaijer, medisch microbioloog.

Drs. D.F. ten Cate, coassistent.

Afd. Hematologie: dr. B.J. Biemond, internist.

Contact drs. R.B. Takkenberg (r.b.takkenberg@amc.uva.nl)

Verantwoording

Dr. C.W. Weegink gaf waardevolle adviezen voor de tekst van dit artikel.
Belangenconflict: geen. Financiële ondersteuning: geen.
Aanvaard op 24 november 2008

Ook interessant

Reacties