Reacties

Kees
Simon

24 oktober 2011 - 10:26

Een kleine, maar wel belangrijke, taalkundige correctie in de tweede zin van dit artikel. 'Niet in het minst' betekent 'helemaal niet'. Bedoeld wordt, naar ik aanneem, 'Niet het minst'. Inhoudelijk ben ik het eens met uw hoofdartikel. Klinische impact is…