Rationeel gebruik van antibiotica bij de neutropenische patiënt met koorts

Klinische praktijk
B.E. de Pauw
J.P. Donnelly
J.M.M. Raemaekers
J.A.A. Hoogkamp-Korstanje
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1995;139:1725-9

Mede dankzij een betere ondersteunende zorg zijn beenmergtransplantaties en vormen van agressieve chemotherapie waarbij langdurige en ernstige neutropenie optreedt, thans beloftevolle behandelingsvormen voor patiënten met gegeneraliseerde kwaadaardige aandoeningen. Afdelingen belast met de zorg voor dergelijke patiënten dienen een goede strategie tegen infecties te hebben. Voor de individuele praktizerende specialist is het niet eenvoudig om een goed beleid te kiezen aan de hand van gepubliceerd klinisch onderzoek, omdat de verzamelde gegevens zelden zonder meer van toepassing zijn op de situatie in het eigen ziekenhuis. Het is dus niet alleen noodzakelijk om de aangeboden literatuur kritisch te bezien en juist te interpreteren, maar ook dient men goed op de hoogte te zijn van de lokale omstandigheden, zoals de eigen ziekenhuisflora met haar gevoeligheidspatronen. Onnodig gebruik van antibiotica moet worden vermeden. Immers, antibiotica zijn duur, kenne n bijwerkingen en bij onnodig gebruik loert het gevaar van resistentie. De keuze uit het beschikbare arsenaal…

Auteursinformatie

Academisch Ziekenhuis, Postbus 9101, 6500 HB Nijmegen.

Afd. Bloedziekten: dr.B.E.de Pauw, dr.J.P.Donnelly en dr.J.M.M.Raemaekers, internisten.

Afd. Medische Microbiologie: mw.prof.dr.J.A.A.Hoogkamp-Korstanje, medisch microbioloog.

Contact dr.B.E.de Pauw

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties