Ranitidine vooral werkzaam bij functionele dyspepsie met klachten passend bij refluxziekten

Onderzoek
H.J.A. Jebbink
A.J.P.M. Smout
G.P. van Berge Henegouwen
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1993;137:1772-5
Abstract

Samenvatting

Doel

Het effect vaststellen van behandeling met ranitidine bij patiënten met functionele dyspepsie ingedeeld in subgroepen.

Plaats

Academisch Ziekenhuis Utrecht, afdeling Gastroenterologie.

Opzet

Prospectief dubbelblind gekruist onderzoek.

Methode

In het onderzoek werden 30 patiënten opgenomen met chronische bovenbuikklachten, zonder organische oorzaak bij gastroscopie (geen Helicobacterpylori), echografie en laboratoriumonderzoek. De gemiddelde score van de 8 symptomen misselijkheid, braken, pijn retrosternaal, pijn in de bovenbuik, opboeren, zuurbranden, opgeblazen gevoel, en vroegtijdig verzadigd gevoel was ≥2. De patiënten hielden in een dagboek ernst en frequentie van de symptomen bij. Dezelfde vragenlijst werd gebruikt ter beoordeling van het symptomatisch effect van behandeling met ranitidine (150 mg 2 dd) of placebo, beide gedurende 2 weken met een uitwasperiode van 3 dagen; 29 patiënten vulden de lijsten correct in.

Resultaten

Er waren 13 (43) patiënten met dyspepsie met klachten passend bij motiliteitsstoornissen, 5 (17) met dyspepsie met klachten passend bij refluxziekten en 11 (40) met niet-specifieke dyspepsie (dat wil zeggen een combinatie van symptomen passend bij dysmotiliteit, reflux- of ulcusziekten). Ranitidine gaf een significante vermindering van de ernst van ‘zuurbranden’ na 2 weken behandeling in vergelijking met placebo (p = 0,035), vooral in de subgroep met dyspepsie met klachten passend bij refluxziekten, maar niet bij de andere symptomen. Evaluatie van ‘opgeblazen gevoel’ en ‘vroegtijdig verzadigd gevoel’ was wegens een ‘carry-over’-effect niet mogelijk.

Conclusie

Binnen de groep van patiënten met functionele dyspepsie kan een subgroep met klachten passend bij refluxziekten worden onderscheiden, waarbij de aandoening goed reageert op ranitidine.

Auteursinformatie

Academisch Ziekenhuis, afd. Gastro-enterologie, Postbus 85.500, 3508 GA Utrecht.

H.J.A.Jebbink, assistent-geneeskundige; dr.A.J.P.M.Smout en prof.dr.G.P.van Berge Henegouwen, gastro-enterologen.

Contact H.J.A.Jebbink

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties