Rampengeneeskunde: lessen uit Enschede en Volendam

Opinie
A.B. van Vugt
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2001;145:2309-12
Abstract

Zie ook de artikelen op bl. 2321, 2330 en 2335.

Rampengeneeskunde moet gezien worden als een opschalingsvariant van de normale spoedeisende medische hulp. Als de zorg van één of enkele slachtoffers al niet is gewaarborgd, is er geen basis voor het apparaat dat in werking moet treden als men met grootschalige ongevallen of rampen te maken krijgt.

Buiten de organisatorische en logistieke problemen om op adequate wijze in elke schakel van de zorgketen hulp te bieden, kleven er ook specifieke medisch-inhoudelijke aspecten aan het functioneren onder extreme omstandigheden die afwijken van die in de alledaagse medische praktijk. Medewerkers moeten hierin in de brede zin van het woord getraind worden, zodat zij beter zijn voorbereid op hun specifieke taakuitoefening als de situatie zich voordoet. Hoewel zoveel mogelijk gepoogd moet worden medewerkers hun dagelijkse taak uit te laten oefenen, ontkomt men niet aan een aantal specifieke aspecten, zeker in de…

Auteursinformatie

Academisch Ziekenhuis Rotterdam-Dijkzigt, Traumacentrum Zuidwest-Nederland, Postbus 2040, 3000 CA Rotterdam.

Contact Prof.dr.A.B.van Vugt, chirurg-traumatoloog (vanvugt@hlkd.azr.nl)

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties