Radiotherapy in cancer management.

Media
V.J. de Ru
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1998;142:742

Radiotherapy in cancer management. A practical manual. Published on behalf of the World Health Organization. 298 bl., fig., tabellen. Chapman & Hall, Londen 1997. ISBN 0-412-63580-1. Prijs: ingen. ƒ 72,95.

Dit boek, in een handzaam formaat, probeert in een notendop de basisprincipes van de radiotherapie aan de lezer duidelijk te maken…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties