Radiofrequente ablatie van symptomatische benigne schildkliernodus

Klinische praktijk
Tessa M. van Ginhoven
Elske T. Massolt
Diederik C. Bijdevaate
Robin P. Peeters
J.W.A. (Pim) Burger
Adriaan Moelker
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2016;160:D202
Abstract

Bijdragen in de rubriek Nieuwe technieken gaan over technische mogelijkheden binnen de geneeskunde die nieuw zijn, zodat er nog niet veel bewijs is, maar waarbij de beschikbare feiten toch zo interessant zijn, dat lezers de informatie nuttig zullen vinden. Of de beschreven technieken na verder onderzoek uiteindelijk tot de gangbare medische praktijk zullen gaan behoren, zal moeten blijken.

Samenvatting

Met radiofrequente ablatie (RFA) kan men selectief weefsel verhitten en doen afsterven. Nieuw in Nederland is de toepassing van RFA voor de behandeling van patiënten met een benigne schildkliernodus. Met RFA kan het volume van een nodus die leidt tot klachten door massawerking of cosmetische bezwaren, gereduceerd worden. Dit voorkomt een operatie of behandeling met radioactief jodium voor deze benigne ziekte. De gemiddelde volumereductie in het eerste jaar is ruim 80%, waardoor zowel de symptomen als de cosmetische klachten aanzienlijk verminderen. In het Erasmus MC te Rotterdam is deze techniek volgens de voorgeschreven richtlijnen geïntroduceerd. Het ligt in de lijn der verwachting dat deze behandeling aangeboden zal worden in meerdere expertisecentra. Hierbij is het van belang ook de eerste Nederlandse ervaringen met deze techniek, in termen van effectiviteit, risico’s en patiënttevredenheid, te monitoren voordat RFA een routinematige behandeling wordt.

Auteursinformatie

Erasmus MC, Rotterdam.

Afd. Heelkunde: dr. T.M. van Ginhoven, aios heelkunde; dr. J.W.A. Burger, chirurg-oncoloog.

Afd. Inwendige Geneeskunde: drs. E.T. Massolt en prof.dr. R.P. Peeters, endocrinologen.

Afd. Radiologie: drs. D.C. Bijdevaate en dr. A. Moelker, interventieradiologen.

Contact dr. T.M. van Ginhoven (t.vanginhoven@erasmusmc.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Tessa M. van Ginhoven ICMJE-formulier
Elske T. Massolt ICMJE-formulier
Diederik C. Bijdevaate ICMJE-formulier
Robin P. Peeters ICMJE-formulier
J.W.A. (Pim) Burger ICMJE-formulier
Adriaan Moelker ICMJE-formulier
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties