Rabies.

Media
J.B. Campbell
K.M. Charlton
J. Haagsma
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1989;133:1144

Rabies. Onder redactie van J.B.Campbell en K.M.Charlton. (Developments in veterinary virology.) 431 bl., fig., tabellen. Kluwer, Boston 1988 (voor Nederland: Kluwer, Dordrecht). Prijs: geb. ƒ  300,-.

In dit boek zijn de belangrijkste aspecten van rabies belicht. Achtereenvolgens worden door een aantal experts behandeld: historie, structuur van het virus, pathogenese, de…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties