Querido-stipendium

Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1994;138:1835

Het bestuur van het Praeventiefonds maakt bekend dat vóór 1 januari 1995 aanvragen kunnen worden ingediend voor het door het fonds te verlenen Querido-stipendium 1995. Voor dit stipendium, dat jaarlijks aan één persoon kan worden toegekend, komen in aanmerking Nederlandse afgestudeerden (van maximaal 40 jaar) in disciplines op het gebied van de preventieve gezondheidszorg (bijvoorbeeld artsen, tandartsen, verpleegkundigen, apothekers, beoefenaren van gedragswetenschappen, gezondheidswetenschappers) die blijk hebben gegeven de te ondernemen studie of opleiding met succes te kunnen voltooien en van wie in redelijkheid verwacht mag worden dat zij nog geruime tijd via wetenschappelijk werk, onderwijs of anderszins een belangrijke bijdrage…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties