Querido-stipendium 1997

Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1996;140:1833

Het bestuur van het Praeventiefonds maakt bekend dat vóór 1 januari 1997 aanvragen kunnen worden ingediend voor het door het fonds te verlenen Querido-stipendium 1997.

Het stipendium werd ingesteld in 1980 bij het aftreden van prof.dr.A.Querido, destijds onder meer hoofd van de afdeling Geestelijke Hygiëne van de GG&GD Amsterdam, als gedelegeerd lid van de Wetenschappelijke Adviescommissie van het Praeventiefonds.

Voor dit stipendium, dat jaarlijks aan één persoon kan worden toegekend, komen in aanmerking Nederlandse afgestudeerden (van maximaal 45 jaar) in disciplines op het gebied van de preventieve gezondheidszorg (bijvoorbeeld artsen, tandartsen, verpleegkundigen, apothekers, gedrags- en gezondheidswetenschappers), die er blijk van…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties