Q.M.Gastmann- Wichers-Stichting

Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1988;132:1130

Deze stichting voor bevordering van onderzoek en onderwijs op het gebied van lepra stelt voor het jaar 1989 enkele subsidies beschikbaar (in beginsel variërend van ƒ 1.000,- tot ƒ 5.000,-) voor de financiering van wetenschappelijk onderzoek op het gebied van lepra.

Het ontvangen van subsidie verplicht de ontvanger om binnen een jaar verslag te doen van het onderzoek waarvoor subsidie is verleend. Kandidaten, die voor een dergelijke subsidie in aanmerking willen komen, kunnen zich richten tot de secretaris van het dagelijks bestuur, J.E.Landheer, Keizer Ottoweg 23, 1412 ED Naarden, voor het verkrijgen van een aanvraagformulier. De aanvragen dienen vóór 31 augustus 1988…

Ook interessant

Reacties