Psychotherapie en arbeidsongeschiktheid.

Nieuws
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1991;135:1513

Psychotherapie en arbeidsongeschiktheid. - De Ned. Ver. van Vrijgevestigde Psychotherapeuten (NVVP) organiseert op 18 oktober a.s. te Utrecht bovengenoemd symposium. In dit symposium zal vooral aandacht worden besteed aan vroege opvang van mensen, die door stress in de werksituatie al of niet gecombineerd met eigen intrapsychische problematiek tot arbeidsverzuim komen…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties