Psychosociale interventies bij chronisch zieken.

Media
F. Schrameijer
B. Meyboom de Jong
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1996;140:804

3. F.Schrameijer, Psychosociale interventies bij chronisch zieken. 181 bl., fig., tabellen. NCCZ, Zoetermeer 1995. ISBN 90-74738-14-1. Prijs: ingen. ƒ 35,-.

In dit boekje luidde de vraagstelling: wat is het effect van psychosociale behandelingen? Welke behandelingen geven de beste resultaten bij welke patiënten met welke problemen?

Er werd een meta-analyse van 61…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties