Psychologische implicaties van diabetes mellitus
Open

Stand van zaken
03-11-2008
F.J. Snoek en M.H.E. Hogenelst

- De dagelijkse zelfzorg van de patiënt met diabetes mellitus is de hoeksteen van de behandeling.

- Psychosociale factoren spelen een belangrijke rol in het zelfmanagement van diabetespatiënten. Diabetes stelt hoge eisen aan de motivatie en het aanpassingsvermogen van de patiënt en diens naasten.

- Adaptatieproblemen kunnen zich voordoen na de diagnose, maar ook bij herhaaldelijke hypoglykemieën, rond de overgang naar behandeling met insuline en bij het ontstaan van complicaties.

- Psychische comorbiditeit komt veel voor bij mensen met diabetes. Vooral eetstoornissen, angst, depressie en seksuele problemen verdienen aandacht. Deze gaan vaak gepaard met een slechtere diabetesregulatie.

- Er zijn richtlijnen voor psychologische diagnostiek en behandeling bij diabetes. Er wordt gepleit voor het systematisch monitoren van het welbevinden van patiënten bij periodieke diabetescontroles.

- Psychologische behandeling draagt bij aan een betere regulatie van diabetes, maar de vergoeding van deze therapie past niet goed in het financieringssysteem van de diagnose-behandelcombinatie.

Ned Tijdschr Geneeskd. 2008;152:2395-9