Psychofarmaca en het risico van een heupfractuur

Nieuws
S.J.H. van Deventer
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1987;131:1185

De kans op een heupfractuur hangt samen met de hoeveelheid gemineraliseerd bot en het risico van een val. Het is bekend dat gebruikers van barbituraten en andere psychotrope geneesmiddelen vaker vallen. Ray et al. onderzochten daarom of er een relatie is tussen het gebruik van dit soort geneesmiddelen en het…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties