Psychoanalytisch woordenboek.

Media
H.P.J. Stroeken
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2008;152:2827

Psychoanalytisch woordenboek. Begrippen termen personen literatuur. 3e, herziene & vermeerderde druk. Onder redactie van H.P.J.Stroeken. 281 bl. Boom, Meppel 2008. ISBN 978-90-8506-614-9. Adviesprijs: ingen. € 31,50.

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties