Psychiatrische stoornissen na een hartoperatie

Klinische praktijk
R.C. van der Mast
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1995;139:1729-32

Zie ook het artikel op bl. 1733.

Patiënten die een hartoperatie ondergaan, zijn meestal al langere tijd wegens een hartaandoening bekend. Pijn op de borst, kortademigheid bij geringe inspanning en moeheid zijn de voornaamste klachten, waardoor zij in meer of mindere mate in hun dagelijks functioneren worden beperkt. Hartchirurgie is aangewezen, indien medicamenteuze behandeling onvoldoende effect of onverdraaglijke bijwerkingen heeft. In het algemeen heeft een hartoperatie een snelle, zij het variabele verbetering van de hartfunctie tot gevolg. Het betekent voor de meesten dat de kwaliteit van hun leven verbetert, doordat de klachten verminderen en een actiever bestaan mogelijk is. In emotioneel opzicht kunnen patiënten vóór de operatie reeds angstig en somber zijn en een zogenaamde aanpassingsstoornis vertonen, dikwijls in relatie tot het verminderde lichamelijke functioneren.1 Ook postoperatief kunnen zich angst, paniek, depressie en een aanpassingsstoornis voordoen.12 In aansluiting op een hartoperatie treedt echter met name delirium frequent…

Auteursinformatie

Academisch Ziekenhuis Rotterdam-Dijkzigt, afd. Psychiatrie, Dr. Molewaterplein 40, 3015 GD Rotterdam.

Mw.dr.R.C.van der Mast, psychiater.

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties