Psychiatrische stoornissen bij patiënten van een geheugenpolikliniek

Onderzoek
F.R.J. Verhey
J. Jolles
R.W.H.M. Ponds
F.W. Vreeling
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1993;137:1054-8
Abstract

Samenvatting

Doel

Nagaan in hoeverre ook andere psychiatrische stoornissen dan depressie aanwezig zijn bij oudere patiënten van een gespecialiseerde polikliniek voor geheugenstoornissen.

Methode

Opeenvolgend verwezen patiënten (242 mannen, 188 vrouwen, gemiddeld 61,7 jaar) uit de Maastrichtse Geheugenpolikliniek werden aan de hand van een gestandaardiseerd protocol lichamelijk, neurologisch, psychiatrisch en neuropsychologisch onderzocht. Psychiatrische diagnosen werden gesteld volgens DSM-III-R-criteria.

Resultaten

Van de 152 patiënten met dementie hadden 34 tevens een depressief syndroom, 19 een andere bijkomende psychiatrische stoornis. Van de 37 patiënten met andere psycho-organische stoornissen hadden 16 een organische stemmingsstoornis. Bij de overige 241 patiënten werden bij 152 in totaal 159 functionele psychiatrische diagnosen gesteld: in 100 gevallen betrof dat een stemmingsstoornis, in 59 andere stoornissen, vooral angst-, aanpassings- en persoonlijkheidsstoornissen. In het totaal maakten (primaire of secundaire) stemmingsstoornissen niet meer dan 60 van alle psychiatrische stoornissen uit. Psychopathologische afwijkingen, cognitieve symptomen en achterliggende ziekte kunnen op verschillende wijzen met elkaar samenhangen.

Conclusie

Hoewel stemmingsstoornissen de meest voorkomende psychiatrische stoornissen waren, waren er diverse andere psychiatrische aandoeningen in het kader waarvan geheugenproblemen konden voorkomen. Het psychiatrisch onderzoek bij patiënten met geheugenklachten dient derhalve niet uitsluitend gericht te zijn op het al dan niet vaststellen van depressieve verschijnselen.

Auteursinformatie

Academisch Ziekenhuis, Postbus 5800, 6202 AZ Maastricht.

Afd. Klinische Psychiatrie: F.R.J. Verhey, zenuwarts; prof.dr.J. Jolles, neuropsycholoog-neurochemicus; drs. R.W.H.M. Ponds, neuropsycholoog.

Afd. Neurologie: F.W. Vreeling, neuroloog.

Contact F.R.J.Verhey

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties