Een polikliniek voor geheugenstoornissen; eerste ervaringen

Onderzoek
G.J.M. Walstra
M.M.A. Derix
A. Hijdra
H. van Crevel
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1992;136:328-32
Abstract

Samenvatting

De afdeling Neurologie van het Academisch Medisch Centrum te Amsterdam heeft sinds 1987 een polikliniek Geheugenstoornissen, die zich met name richt op patiënten ouder dan 65 jaar. De doelstellingen zijn: diagnostiek, advies en zo mogelijk therapie; klinisch wetenschappelijk onderzoek; onderwijs en opleiding.

Sinds 1990 is de polikliniek een full-time-voorziening. De organisatie maakt een multidisciplinaire benadering mogelijk. De resultaten bij de eerste 75 patiënten worden beschreven. Deze patiënten werden door hun huisarts verwezen in verband met vergeetachtigheid of een mogelijk dementiesyndroom. Er konden 72 patiënten volledig worden onderzocht. Van hen waren 30 niet dement. Er konden 3 patiënten worden gerustgesteld omdat hun prestaties binnen de norm vielen. Bij 4 patiënten met een depressie trad verbetering op door therapie. Bij de 42 patiënten met een dementiesyndroom werd een CT-scan gemaakt en werd uitgebreid bloedonderzoek gedaan. Er werden geen behandelbare oorzaken gevonden. Dat resultaat werd verwacht op grond van de waarschijnlijk lage frequentie van reversibele oorzaken en op grond van selectie bij verwijzing. Bij patiënten met een vasculaire component of oorzaak (n = 6) was secundaire preventie mogelijk. Ook in die gevallen waar geen behandelbare oorzaak werd gevonden, was duidelijkheid over diagnose en prognose belangrijk, niet alleen voor de familie, maar ook voor de verwijzer, in verband met planning van de zorg. Van de 72 patiënten waren 55 ouder dan 65 jaar, waaruit blijkt dat de doelgroep werd bereikt.

De polikliniek biedt tevens mogelijkheden voor klinisch wetenschappelijk onderzoek. In het project ‘Diagnostiek bij dementiesyndroom’ wordt nagegaan wat het rendement is van diagnostische technieken in relatie tot de bereikbare resultaten bij dementiesyndroom.

Auteursinformatie

Academisch Medisch Centrum, afd. Neurologie, Meibergdreef 9, 1105 AZ Amsterdam.

G.J.M.Walstra, neuroloog; dr.M.M.A.Derix, neuropsycholoog; dr.A.Hijdra en prof. dr.H.van Crevel, neurologen.

Contact prof.dr.H.van Crevel

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties