Psychiatrisch-Juridisch Gezelschap

Nieuws
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1988;132:1551

Psychiatrisch-Juridisch Gezelschap. - Dit is een gezelschap van gedragsdeskundigen en juristen. Behalve het leggen van contacten, is de doelstelling het bevorderen van begrip voor en inzicht in elkaars vakgebieden. Het gezelschap komt zes maal per jaar bijeen in Amsterdam. Als thema voor 19881989 staat op het programma ‘Actuele ontwikkelingen op…

Ook interessant

Reacties