Psoriasis in het teken van Köbner

Klinische praktijk
Th. van Joost
K.H. Tjiam
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1987;131:929-31

Dames en Heren,

Psoriasis verloopt schijnbaar onvoorspelbaar, want soms blijkt echter pas naderhand of een onverwachts manifest worden van deze veel voorkomende huidziekte (bij 1-2 van de bevolking) dan wel een zich plotseling voordoende ernstige uitbreiding ervan een direct gevolg is geweest van de invloed van factoren buiten het omschreven huidcompartiment. Hierbij wordt gezien dat daar waar de klinisch nog normale huid wordt getroffen door een prikkel van buitenaf, zich ter plaatse typische psoriasis-efflorescenties voordoen. Dit ‘isomorfe prikkelfenomeen’ werd ruim een eeuw geleden, in 1876, voor het eerst door Köbner waargenomen.1 Hoewel dit verschijnsel, in analogie met psoriasis, zich ook kan voordoen bij sommige andere dermatosen (bijv. atopisch eczeem en lichen ruber), is toch, zoals uit deze klinische les moge blijken, het voorkomen ervan vooral bij psoriasis bijzonder tekenend.

Patiënt A is een 24-jarige vrouw, die reeds 4 jaar een milde en stationaire vorm van psoriasis had aan ellebogen…

Auteursinformatie

Academisch Ziekenhuis Rotterdam-Dijkzigt, afd. Dermato-venereologie, Dr. Molewaterplein 40, 3015 GD Rotterdam.

Prof.dr.Th.van Joost, dermato-venereoloog.

Reinier de Graaf Gasthuis, Delft.

K.H.Tjiam, dermato-venereoloog.

Contact prof.dr.Th.van Joost

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties