Pseudotumor orbitae

Onderzoek
K. Meijer
R.J.W. de Keizer
J.A. Oosterhuis
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1986;130:1152-5
Abstract

Samenvatting

Pseudotumor orbitae is een benigne aspecifieke ontstekingsreactie van onbekende origine. Deze diagnose mag pas worden gesteld na uitgebreid oogheelkundig en intern onderzoek ter uitsluiting van een onderliggende aandoening en dient zo mogelijk histologisch, eventueel cytologisch, te worden bevestigd. Met behulp van immunologische methoden kan men onderscheid maken tussen pseudotumoren en echte neoplasmata. De symptomen worden bepaald door plaats en uitgebreidheid van het proces. Hoewel de pseudotumor orbitae in feite een ‘self-limiting’ aandoening is, kunnen complicaties, vooral bij tumoren achter in de orbita, tot behandeling nopen. Deze dient bij voorkeur conservatief te zijn (corticosteroïden, eventueel radiotherapie). Bij onvoldoende resultaat kan chirurgisch ingrijpen noodzakelijk zijn.

Auteursinformatie

Academisch Ziekenhuis, Rijnsburgerweg 10, 2333 AA Leiden.

Afd. Oogheelkunde: prof.dr.J.A.Oosterhuis en dr.R.J.W.de Keizer, oogartsen.

Afd. Inwendige Geneeskunde: dr.K.Meijer, internist, consulent oogheelkunde.

Contact dr.K.Meijer

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties