Goede resultaten van transantrale orbitadecompressie bij de orbitopathie van Graves

Onderzoek
M.J.H. Tjon Fo Sang
P. Knegt
R. Wijngaarde
R. Poublon
E. van der Schans
E.P. Krenning
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1994;138:2141-5
Abstract

Samenvatting

Doel

Evaluatie van transantrale orbitadecompressie bij patiënten met orbitopathie van Graves.

Opzet

Retrospectief.

Plaats

Het Oogziekenhuis Rotterdam en het Academisch Ziekenhuis Rotterdam.

Methode

Geëvalueerd werden de resultaten en complicaties van transantrale decompressie bij alle 75 patiënten met orbitopathie van Graves in de periode 1975-1990. Tijdens dit onderzoek werden de patiënten weer onderzocht en met behulp van een enquête gevraagd naar hun mening over het resultaat.

Resultaten

In de eerste maand postoperatief bedroeg de gemiddelde regressie van de proptosis 3 mm. In de daaropvolgende jaren nam deze toe tot een gemiddelde van 4,9 mm. Van de patiënten zonder diplopie vóór de operatie kreeg 32 deze afwijking postoperatief. Van hen onderging 83 met succes oogspierchirurgie. Van de patiënten die waren behandeld om kosmetische redenen kreeg 13 diplopie. Bij 70 van de patiënten met preoperatieve visusdaling trad postoperatief onmiddellijk verbetering van de visus op. Tevreden met het operatieresultaat was 76 van de patiënten.

Conclusie

Transantrale orbitadecompressie is door de geringe morbiditeit, de goede resultaten en de tevredenheid van de patiënten een veilige chirurgische methode voor de behandeling van patiënten met de orbitopathie van Graves.

Auteursinformatie

Academisch Ziekenhuis Rotterdam-Dijkzigt, Dr. Molewaterplein 40, 3015 GD Rotterdam.

Afd. Keel-, Neus- en Oorheelkunde: mw.M.J.H.Tjon Fo Sang; dr.P.Knegt, dr.R.Poublon en E.van der Schans (thans: Ziekenhuis Rijnstate, afd. KNO, Arnhem), KNO-artsen.

Afd. Interne Geneeskunde en Nucleaire Geneeskunde: prof.dr.E.P.

Krenning, internist.

Oogziekenhuis Rotterdam.

Mw.R.Wijngaarde, oogarts.

Contact dr.P.Knegt

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties