Proximale humerusfractuur altijd conservatief behandelen?

Klinische praktijk
Koen Lansink
Ivar de Bruin
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2015;159:A9387
Download PDF

Waarom dit onderzoek?

In de huidige traumatologische praktijk heerst de trend operatief in te grijpen bij gedislokeerde proximale humerusfracturen. Er is echter weinig tot geen evidence voor dat dit een beter resultaat geeft dan conservatief behandelen.

Onderzoeksvraag

Wat is de klinische relevantie van operatief versus conservatief behandelen van patiënten met een gedislokeerde proximale humerusfractuur?

Hoe werd dit onderzocht?

In de PROFHER-trial, een multicentrische gerandomiseerde gecontroleerde klinische trial, werden 250 patiënten in 32 ziekenhuizen van de Britse National Health Service geïncludeerd. Uiteindelijk werden 231 patiënten gerandomiseerd (114 operatief vs. 117 conservatief behandeld) en 2 jaar vervolgd.

De primaire uitkomstmaat was de Oxford Shoulder Score (OSS) op 6, 12 en 24 maanden na de fractuur. De OSS is een gevalideerde score gebaseerd op de subjectieve pijn en functiebeleving van de patiënt zelf.

Belangrijkste resultaten

Er waren geen statistisch of klinisch significante verschillen tussen beide groepen patiënten. Deze studie ondersteunt het nut van de operatieve interventie niet. Punten van kritiek zijn het grote aantal exclusies, namelijk 1000 patiënten. Hieronder waren 188 patiënten met een duidelijke operatie-indicatie. Verder werden als osteosynthesemateriaal platen, intramedullaire pennen en protheses door elkaar gebruikt, met wel een sterke voorkeur voor de proximale humerusplaten.

Consequenties voor de praktijk

Deze goed uitgevoerde studie plaatst operatief ingrijpen duidelijk in perspectief met het functionele resultaat. De Nederlandse trend volgt de Engelse wat betreft toenemend aantal chirurgische behandelingen van de patiënten met een gedislokeerde proximale humerusfractuur. Er is aangetoond dat een groot deel van deze patiënten niet beter af is met een operatieve behandeling. Het verdient daarom aanbeveling om zeer kritisch te kijken naar de indicatie voor operatie bij patiënten met deze fracturen.

Literatuur
  1. Rangan A, Handoll H, Brealey S, et al. Surgical vs nonsurgical treatment of adults with displaced fractures of the proximal humerus: the PROFHER randomized clinical trial. JAMA. 2015;313:1037-47. Medlinedoi: 10.1001/jama.2015.1629

Auteursinformatie

Contact (k.lansink@elisabeth.nl)

Gerelateerde artikelen

Reacties