Programma Preventie van ZorgOnderzoek Nederland

Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1998;142:1171

In mei 1998 stelt ZorgOnderzoek Nederland deelprogramma 4 van het Programma Preventie open. Het doel van dit deelprogramma is om door middel van doelmatige projecten en voorlichtingscampagnes bij te dragen aan een verbetering van de gezondheidstoestand van de bevolking. De projecten beogen een effectieve interventie in de dagelijkse praktijk met gelijktijdige evaluatie of monitoring.

Deze oproep tot het indienen van vooraanmeldingen voor 1998 betreft uitvoeringsprojecten. Prioriteiten zijn preventie van gezondheidsproblemen bij ouderen en allochtonen, preventie in de geestelijke gezondheidszorg, bewegen en ouderen, preventie van seksueel geweld op lokaal/regionaal niveau, lokaal/regionaal gezondheidsbeleid en de implementatie van succesvolle interventies over veiligheid in…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties