Prognostische betekenis van diabetes mellitus en hypertriglyceridemie bij mannen met hypertensie

Nieuws
P.W. de Leeuw
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1997;141:1253

Hoewel bloeddrukverlagende behandeling met bèta-blokkerende stoffen en diuretica het risico op cardiovasculaire complicaties zeker doet afnemen, valt het effect ten aanzien van de cardiale complicaties enigszins tegen. Eén van de verklaringen hiervoor zou kunnen zijn dat deze middelen nogal eens metabole bijwerkingen hebben, zoals het uitlokken van diabetes mellitus of…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties