Is profylaxe van osteoporose bij verpleeghuispatiënten noodzakelijk?

Klinische praktijk
A.M.M. Berkhout
H.J.M. Cools
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1987;131:590-1

Deze vraag en het gegeven antwoord (1986; 1852-3) nopen ons tot de volgende kanttekeningen. In de eerste plaats is het van belang te weten wat deze profylaxe probeert te voorkomen. Het gegeven antwoord duidt erop, dat fracturen – met name van de femurhals – moeten worden voorkomen. Goede dubbelblinde, placebo-gecontroleerde onderzoekingen naar het effect van calciumsuppletie op de calciumbalans, de botdichtheid, maar vooral ook op de frequentie van fracturen, ontbreken.1

In de tweede plaats is het van belang te beoordelen of algemene maatregelen voor alle verpleeghuispatiënten de voorkeur genieten boven individuele adviezen. In een verpleeghuis is geenszins sprake van een homogene groep patiënten, bezien uit oogpunt van botdichtheid en kans op femurhalsfracturen. Afgezien van bedlegerige patiënten maken meer dan de helft van de somatische en een kwart van de psychogeriatrische verpleeghuispatiënten gebruik van een rolstoel.2 Bij hen zullen valpartijen en dus femurhalsfracturen minder snel ontstaan. Van…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties