Profylactische perioperatieve ß-blokkade: worden de huidige richtlijnen gevolgd?

Nieuws
J. Damen
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2004;148:1704-5

Ongeveer 5 van alle patiënten die niet-cardiale chirurgie ondergaan krijgt perioperatief cardiale complicaties, meestal voorafgegaan door langdurige myocardischemie. De risicogroepen zijn patiënten van 65 jaar en ouder, patiënten met risicofactoren voor of uitingen van coronairlijden, en patiënten die grote operaties ondergaan. De risicoperiode is met name de vroege postoperatieve fase…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties