Professor Borst Prijs

Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1992;136:386

Deze nieuwe prijs is ingesteld door de Nederlandse Vereniging voor Klinische Chemie (NVKC) als eerbewijs aan prof.dr.J.G.G.Borst, die zich heeft onderscheiden in het verbeteren van de communicatie tussen klinisch chemicus en aanvragend arts. De prijs wordt vooralsnog tweejaarlijks toegekend en bestaat uit een oorkonde en een bedrag van ƒ 10.000,-. Kandidaten voor de prijs moeten zich aantoonbaar verdienstelijk hebben gemaakt op één of meer van de volgende gebieden: de structurele verbetering van het aanvraagpatroon (pre-analytisch consult); de structurele verbetering van het gebruik van uitslagen (post-analytisch consult); de educatie van aanvragers in de interpretatie van klinisch chemische parameters in het licht van…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties