Professionele autonomie van de medisch specialist.
Open

Media
22-07-1995
J.A.van Oorschot, Fr.C.A.Jaspers, J.H.Schaaf, F.Linnebank, C.A.G.Oostveen en J.T.Braaksma, Professionele autonomie van de medisch specialist. 76 bl., fig. Van Gorcum, Assen 1995. ISBN 90-232-3037-X. Prijs: ingen. ƒ 25,-.