Met het oog op autonomie.

Media
C. Spreeuwenberg
G.A.M. van den Bos
F.M. van den Boom
S. Driessen
R.A. te Velde
B. Meyboom de Jong
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1996;140:803

Met het oog op autonomie. Zorg, opvang en begeleiding van chronisch zieken. Onder redactie van C.Spreeuwenberg, G.A.M. van den Bos, F.M.van den Boom, S.Driessen en R.A.te Velde. 300 bl., fig., tabellen. Van Gorcum, Assen 1995. ISBN 90-232-2993-2. Prijs: ingen. ƒ  49,50.

Om zicht te krijgen op de stand van zaken…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties