Prof.dr. Marco de Vries

In memoriam
Adriaan Visser
Hans Schilder
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2009;153:B440
Figuur 1

Op 26 mei 2009 overleed prof.dr. Marco de Vries, patholoog, 82 jaar oud. Hij studeerde geneeskunde in Leiden, promoveerde aldaar, en deed bij TNO medisch-biologisch onderzoek naar orgaantransplantatie, immunologie en experimentele behandeling van leukemie. In 1967 werd hij hoogleraar Pathologie aan de Erasmus Universiteit, Rotterdam. Van zijn hand verschenen minstens 80 publicaties.

Zijn belangstelling verschoof naar zingevingsaspecten in de geneeskunde. Hij zette in de roerige jaren zeventig intensieve socialevaardigheidstrainingen voor medisch studenten op. In Esalen (VS) en aan The London Psychosynthesis Institute werd hij opgeleid tot gestalttherapeut. Hij doorliep ook een klassieke psychoanalyse. De nadruk in zijn onderwijs lag op…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties

Het In memoriam van Prof.dr. M. de Vries las ik met aandacht. Iemand met zo'n verscheidenheid aan ideeën en werkzaamheden beschrijven is een kunst. De Vries was ook een onderwijsvernieuwer. Wij leerden pathologie met een diacarrousel en cassettebandje. Onder het motto: iedere leraar die door een machine vervangen kan worden, verdient dat. Alle aandacht voor de studenten in Rotterdam werd besteed aan het aanleren van sociale en studievaardigheden. Daarbij organiseerde De Vries ook een oriëntatiejaar gezondheidszorg, om degenen die uitgeloot waren alternatieven te bieden. Via een cursus en praktijkstages leerden zij of bijvoorbeeld de verpleegkunde of fysiotherapie een alternatief was, zodat zij toch direct met een studie konden beginnen.

Ik weet niet of de redactie nog een correctieslag gemaakt heeft met de tekst van collegae Visser en Schilder. De derde kolom van de gedrukte versie las moeizaam. Daar wordt gesuggereerd dat De Vries een Cohen is (een lid van het priestergeslacht). In de rouwadvertentie door de familie geplaatst in NRC Handelsblad stond met nadruk Ha Levi (levieten zijn tempeldienaren).

Afgestudeerd in Rotterdam voel ik me verplicht aan De Vries tot deze correctie en aanvulling, waarbij ik niet wil nalaten op te merken dat ook de Jiddische overdrijving hem niet vreemd was.

TNO Kwaliteit van Leven, Leiden

Ko van Wouwe, kinderarts-onderzoeker