Marco J.de Vriesprijs 1997

Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1997;141:702
Download PDF

artikel

De Stichting VSB-Fonds heeft met ingang van 1995 de Marco J.de Vriesprijs ingesteld, genoemd naar de oprichter van het Helen Dowling Instituut voor biopsychosociale geneeskunde. Deze prijs is bestemd voor personen of organisaties die zich bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt op het gebied van de biopsychosociale geneeskunde, de geneeskunde die zich bezighoudt met de relatie tussen biomedische, psychologische en sociale factoren. Aan deze jaarlijks uit te reiken prijs is een geldbedrag van ƒ 10.000,- verbonden. De bijdrage kan zowel betrekking hebben op het verrichten van wetenschappelijk onderzoek als op de hulpverleningspraktijk. Deelnemende personen of organisaties wordt verzocht vóór 30 april 1997 hun bijdrage in te zenden. Een deskundige jury zal over de toekenning van deze prijs beslissen.

Inlichtingen en aanvraagformulieren worden verstrekt door het Helen Dowling Instituut, Postbus 25309, 3001 HH Rotterdam; tel. 010-4363977, fax 010-4367165.

Gerelateerde artikelen

Reacties