Instelling Marco J. de Vries-prijs door Stichting VSB Fonds

Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1995;139:742
Download PDF

artikel

Stichting VSB Fonds heeft met ingang van 1995 de Marco J.de Vries-prijs ingesteld, genoemd naar de oprichter van het Helen Dowling Instituut voor biopsychosociale geneeskunde. Deze prijs is bestemd voor personen of organisaties die zich bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt op het gebied van de biopsychosociale geneeskunde, de geneeskunde die zich bezig houdt met de relatie tussen biomedische, psychologische en sociale factoren. Aan deze jaarlijks uit te reiken prijs is een geldbedrag van ƒ 10.000,- verbonden. De bijdrage kan zowel betrekking hebben op het verrichten van wetenschappelijk onderzoek als op de hulpverleningspraktijk.

Deelnemende personen of organisaties wordt verzocht voor 30 april 1995 hun bijdrage in te zenden. De prijsuitreiking vindt plaats op 29 september 1995 te Utrecht.

Inlichtingen en aanvraagformulieren verstrekt: Helen Dowling Instituut, Postbus 25309, 3000 HH Rotterdam; tel 010-4363977, fax 010-4367165.

Ook interessant

Reacties