Procalcitoninebepaling bij koorts op de SEH
Open

De HiTEMP-trial en de strijd tegen antibioticaresistentie
Onderzoek
18-03-2015
Yuri van der Does
Aanvaard op 18-02-2015.
Gepubliceerd op 18-03-2015.
In print verschenen in week 13 2015.
Citeer dit artikel als: Ned Tijdschr Geneeskd. 2015;159:A8901