Problemen met gebruik, reiniging en onderhoud van vernevelapparatuur in de thuissituatie

Onderzoek
V.H.J. Struycken
H.A.W.M. Tiddens
E.T. van den Broek
G. Dzoljic-Danilovic
A.J.C.M. van der Velden
J.C. de Jongste
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1996;140:654-8
Abstract

Samenvatting

Doel

Vaststellen of vernevelapparatuur voor de behandeling van astma bij kinderen in de thuissituatie optimaal gebruikt wordt.

Opzet

Descriptief onderzoek.

Plaats

Polikliniek Kinderlongziekten van het Academisch Ziekenhuis Rotterdam-Sophia Kinderziekenhuis te Rotterdam en polikliniek Kindergeneeskunde van het Interconfessioneel Ziekenhuis De Baronie te Breda.

Methode

Bij 39 patiënten van 0-13 jaar werd thuis een interview afgenomen en er werden bacteriële kweken ingezet van vernevelaar, fysiologische zoutoplossing gebruikt voor verdunning en aërosol. Verder werden de drukopbrengst van de compressor en de werkdruk van de vernevelaar gemeten; de deeltjesgrootte van de aërosol werd bij 10 apparaten bepaald.

Resultaten

Leverende instanties zorgden niet voor effectieve instructie van gebruiksaspecten. Periodieke controle op gebruiksaspecten en periodiek onderhoud van de vernevelapparatuur vonden niet plaats. Hierdoor werd vaak met verontreinigde of slecht werkende apparatuur verneveld. Uit de bacteriekweken bleek dat de helft van de medicijncupjes, de fysiologische zoutoplossingen en de aërosols verontreinigd waren met pathogene micro-organismen (Klebsiella, Enterobacter, Pseudomonas, Serratia, Escherichia coli). De drukopbrengst van de compressor en de werkdruk van de vernevelaar waren bij de helft van de apparaten minder dan aanbevolen. De deeltjesgrootte van de aërosol was groter naarmate de apparatuur langer in gebruik was. Bij 610 apparaten was de deeltjesgrootte < 5 µm.

Conclusie

Het is wenselijk dat regulier onderhoud van vernevelapparatuur door leverende instanties plaatsvindt en dat betere voorlichting wordt gegeven aan de gebruikers over reiniging en zelf te verrichten onderhoudswerkzaamheden.

Auteursinformatie

Academisch Ziekenhuis Rotterdam-Sophia Kinderziekenhuis, Dr. Molewaterplein 60, 3015 GJ Rotterdam.

Afd. Kindergeneeskunde, subafd. Kinderlongziekten: mw.V.H.J.

Struycken en mw.E.T.van den Broek, medisch studenten; H.A.W.M.

Afd. Medische Microbiologie: mw.dr.G.Dzoljic-Danilovic, medisch microbioloog (tevens: Erasmus Universiteit, Rotterdam).

Interconfessioneel Ziekenhuis De Baronie, afd. Kindergeneeskunde, Breda.

A.J.C.M.van der Velden, kinderarts.

Contact Tiddens en dr.J.C.de Jongste, kinderartsen

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties