Inhalatietherapie bij kinderen jonger dan 2 jaar. II. De praktijk

Klinische praktijk
R.W. Griffioen
F.H.C. de Jongh
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1998;142:1488-93
Abstract

Samenvatting

Gezien de voor- en nadelen heeft verneveltherapie thans een beperkt indicatiegebied. Vernevelen is omslachtig, duur en tijdrovend en vaak niet nodig, ook niet tijdens flinke bronchusobstructie.

Het effectief inhaleren van medicijnen gaat het eenvoudigst met dosisaërosolen en kleine, weinig of niet statisch geladen inhalatiekamers met een masker over de mond en de neus. Inhalatietherapie bij kleine kinderen kan op veel punten verkeerd gaan, met de kans dat de therapie onwerkzaam wordt geacht. Goede instructie en controle op correct gebruik zijn noodzakelijk.

Bij het voorschrijven van inhalatietherapie bij jonge kinderen dient men zich vooral te richten op het effectieve gebruik tijdens flinke klachten zoals dyspnoe, tachypnoe en bronchusobstructie, omdat anders de therapie net faalt wanneer het nodig is.

Van de drie beschikbare inhalatiekamers voor kleine kinderen, namelijk de Babyhaler, de Aerochamber en de metalen Nebuhaler, verdienen de laatste twee de voorkeur. In de naaste toekomst komt de omschakeling van chloorfluorkoolwaterstof(CFK)- naar hydrofluoroalkanen(HFA)-aërosolen, waarbij men rekening moet houden met een hogere bronchiale depositie.

Auteursinformatie

Emma Kinderziekenhuis AMC, afd. Kinderpulmonologie, Meibergdreef 9, 1105 AZ Amsterdam.

Contact R.W.Griffioen, kinderlongarts; dr.ir.F.H.C.de Jongh, fysicus-onderzoeker

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties