Problem doctors.

Media
P. Lens
G. van der Wal
J.H. Hubben
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1997;141:1983

Problem doctors. A conspiracy of silence. Onder redactie van P.Lens en G.van der Wal. 274 bl., fig., tabellen. IOS Press, Amsterdam 1997. ISBN 90-5199-287-4. Prijs: geb. ƒ 130,-.

In 1994 publiceerden Lens en Van der Wal, inspecteurs voor de gezondheidszorg, in het Tijdschrift hun bevindingen van een onderzoek naar disfunctionerende medisch…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties